Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Whistleblowerordning

Norddjurs Kommune er en organisation, der lægger stor vægt på åbenhed og dialog.

Der er en åben og inkluderende kultur, hvor alle frit kan ytre sig – også vedrørende uregelmæssigheder eller ulovligheder begået af kommunens ansatte eller dens samarbejdspartnere.

Formålet med ordningen er at opdage, udbedre og forebygge uacceptable forhold i Norddjurs Kommunes varetagelse af sine opgaver over for borgerne, herunder også hos Norddjurs Kommunes samarbejdspartnere, og derved forbedre Norddjurs Kommunes serviceniveau.

Om whistleblowerordningen

I overensstemmelse med de nye regler om beskyttelse af whistleblower kan du her læse om, hvordan ordningen fungerer i Norddjurs Kommune, og hvem der kan bruge den.

Gå til indberetning via dette link ved at kopiere det over i din browser:

https://norddjurs.whistleblowernetwork.net

Spørgsmål vedrørende whistleblowerordningen kan rettes til whistleblowerenheden på mail whistleblowerenheden@norddjurs.dk.